Systemutvikling

Ness Løysingar
- tilbyr å utvikla løysingar innan software systemutvikling, eller konsultasjon.

Systemera arbeidsprosessar.
Modellera løysingar.
Skriva løysingsspesifikasjonar.
Utarbeida forretningslogikk.
Modellera databasar.
Byggja opp objektorienterte strukturar.
Skriva brukarforklaringar.
Testing.
Datamassering med Excel og SQL.
Teamleiing.


- diskuterer gjerne løysingar innan:
Identifikasjon av utstyr
Utleige
Inspeksjon
Timeføring
Fakturering
- og elles andre fagområde -


- merittar:
OCS-Maisy Rental
TracASSET med Inspection Manager (TIM)